Image default
Arhiva

Da li ste znali da vaš Wi Fi sve ovo može?

Wi-Fi Marketing Platforma daje vašoj Wi-Fi mreži SUPER moći! Ona omogućava da vaša Wi-Fi mreža radi 3 stvari za koje vjerovatno niste imali pojma da su moguće.
1. Sakuplja podatke o navikama i ponašanju vaših kupaca,
2. Generiše za vas kontakt listu vaših klijenata,
3. Šalje automatske marketing poruke.

Svake ove funkcije rade kao jedan zajednički sistem u cilju promocije vašeg biznisa i to na jedan moderan način. Pogledaćemo sada svaku stavku pojedinačno.

1. Sakupljanje podataka o navikama i ponašanju vaših kupaca

Savremeni telefoni koji imaju Wi-Fi modul, neprestano pokušavaju da pronađu mrežu na koju mogu da se zakače. To čine emitujući signal i „tražeći“ konekciju na Wi-Fi baznu stanicu. Pri tome svaki uređaj ima svoj jedinstven identifikator u vidu MAC adrese. MAC adresa je ustvari neka vrsta unikatnog serijskog broja dužine 12 karaktera koja jednoznačno određuje mobilni uređaj kome pripada. Možete ga zamisliti kao serijski broj vašeg telefon, a serijski brojevi se, kao što znamo, ne ponavljaju.

Wi-Fi marketing platforma umje da prepozna ove serijske brojeve, pa tako tačno zna kada je nego došao ili otišao iz dometa Wi-Fi mreže, ali i koliko je dugo ostao ili npr. koliko se puta vraćao.

A znate šta je tu najbolje?
Mobilni uređaj čak i ne mora da se registruje na Wi-Fi mrežu da bi ste dobili sve te podatke. Potrebno je samo da ima uključen Wi-Fi!

To, prosto, znači da možete prikupljati neke vrlo interesantne i važne informacije koristeći samo Wi-Fi mrežu, slično kao što to google analytics radi na web-u. To uključuje broj jedinstvenih posjetilaca, ponovnih posjeta, vremena boravka, „prolaska pored mreže“ i slično. To su podaci od neprocjenjive vrijednosti za svako prodajno mjesto, a posebno i ukoliko ih imate više možete ih porediti međusobno.

2. Generisanje kontakt liste vaših korisnika

Wi-Fi marketing platforma vam omoguć‡ava da prikupljate podatke o korisnicima vaših proizvoda/usluga koji ć‡e vam ih dati dobrovoljno, u zamenu za pristup internetu koji ć‡ete im omoguć‡iti. To se radi tako što ć‡ete otvoriti Wi-Fi pristup (bić‡e bez passworda), a korisnike usmjeriti na vašu brendiranu stranicu gde se moraju prvo registrovati da bi ste im omoguć‡ili besplatan pristup internetu.

Ta login stranica ć‡e im omoguć‡iti da se uloguju, putem email-a, sms-a, Facebook, Twitter ili naloga na nekoj drugoj društvenoj mreži. Podaci koje prikupite na ovaj način ć‡e vam biti od neprocjenjive vrijednosti za vaše kasnije (automatizovane) marketinške aktivnosti.

Osim toga ovo ima još jednu jako važnu funkciju a to je povezivanje klijentovog kontakta sa napred spomenutom MAC adresom na njegovom mobilnom uređ‘aju, tako da sada umjesto da znate kada je neki telefon došao ili otišao iz vaše mreže možete znati kada je to neki vaš klijent uradio. Tako da umjesto serijskog broja od 12 karatera, sada ć‡ete zahvaljujuć‡i Facebook regitraciji znati da je to bio Mehmed Mujić‡, koji ima 27 godina, živi u Sarajevu, posjeć‡uje vašu radnju 1 sedmično i ostaje u prosjeku 20-25 minuta.

3. Distribucija automatskih marketinških poruka

Onog trenutka kada se MAC adresa „pridruži“ odgovarajuć‡im kontakt podacima postaje moguć‡e da izgradimo set automatizovanih marketing pravila i okidača i počnemo da im šaljemo poruke i promotivne kupone.

Neki od najpopularnijih okidača su:

  • Okidanje prilikom dolaska u prodajni objekat – ovaj okidač je idelan za podsticanje prodaje.
  • Okidanje prilikom odlaska iz prodajnog objekat – ovaj okidač je idelan za podsticanje ponovne posete i loyalti aktivnosti
  • Okidanje kada se utvrdi opasnost od gubitka kupca tj. ako kupac nije bio duže vreme – idealno za reaktivaciju pasivnih kupaca.

Sve navedene marketinške kampanje su vrlo efikasne jer uzimaju u obzir i lokaciju kupca, a to čini poruke koje šaljemo vrlo relevantnim za primaoce. Sem toga za dodatno targetiranje, možemo koristiti podatke kao što su pol i godište i slično.

Iskoristite mogućnosti koje donosi Wi-Fi Marketing!

Vaši klijenti, u današnje vreme, ne samo da očekuju da im ponudite Wi-Fi besplatno, oni to zahtjevaju. Neka za vas Wi-Fi prestane da bude samo izvor troškova da zadovoljite ovu potrebu. Pretvorite ga mu moć‡an marketinški alat koji ć‡e raditi za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji prikupljati podatke, kreirati vam listu klijenata i automatski reklamirati vaš biznis onako kako vi to želite.

Related posts

Kupi kurban i spasi nekog od gladi!

Zbog visokih temperatura smanjit će se prinosi a porasti cijena!

Brzi recepti: Super hrana od super sastojaka

Leave a Comment