Čudesna Kineska trska, biljka koja će zamijeniti kukuruz na njivama…

KINESKA TRSKA (Elephant grass) je nešto novo za poljoprivredne proizvođače u BiH, ali ona je u svijetu jedna od najzanimljivijih energetskih biljaka. Pročitajte više...

Trava miskantus ili KINESKA TRSKA ili Elephant grass možda je nešto novo za naše poljoprivredne proizvođače u BiH, ali ona je u svijetu jedna od najzanimljivijih energetskih biljaka današnjice, traži minimalni angažman proizvođača i daje kvalitetne i kvantitetne prinose.

Za portal PRAVI SAVJETI.info piše: Munib Prošić dipl.ing.agr.

Uzimajući u obzir da je i ove godine kukuruz na većini poljoprivrednih gazdinsatva podbacio i da je nastala kriza za krmnu hranu. Kao posljedica toga došlo je do masovnog smanjenja količine grla na farmama. Nije rijetkost čuti ili pročiti da se prodaju grla sa farmi zbog nedostatka kvalitetne hrane ili nažalost zbog nedostatka ikakve hrane.

Baš zbog toga moramo tražiti spas za naše poljoprivrednike i kvalitetnu alternativu…

Poznati istraživači i proizvođači krmne hrane su potvrdili da trava koja se stručno zove Miscanthus X Giganteus, ima velike potencijale i mogućnosti koje i mi u što kraćem roku moramo početi iskorištavati.
POGLEDAJTE SLIKU I OBRATITE PAŽNJU NA VISINU I DEBLJINU STABLJIKE!

Ako smo Vam zaokupirali pažnju, nastavite čitati tekst o čudesnoj travi 🙂

Kineska trska- Miscanthus X Giganteus je višegodišna kultura, dolazi iz Azije, ima hibride:
– Miscanthus sinensis i
– Miscanthus sacchariflorus bambusa.

Kako se uzgaja?

Ova zanimljiva biljka dobro bi se prilagodila i uspijevala na brdovitim prostorima Balkana ali i naše Bosne i Hercegovine. Odgovara joj humusna zemlja ali i ilovača, samo da je snadbjevena sa dovoljno vode. Napominjemo da ne razmišljate o barama u kojima se zadržava velika količina vode. Najbolje joj odgovara pH od 5 do 8.

Kako i koliko visoko raste?

Napominjemo da visina ove fascinantne biljke može biti oko 4 metra, prije svega zavisi od kvalitete zemlje i količine padavina, odnosno od količine raspoložive vode. Kao i većina biljka, ova trava staje sa rastom kad nastupi manjak dostupne vode, odnosno u doba suše. Sa rastom nastavlja sa poboljšanjem vremenskih prilika, odnosno kišovitog perioda ili ako ste u mogućnosti da uradite vještačko navodnjavanje.

Preporučujemo da prije sijanja ove kvalitetne i ambiciozne trave uradite analizu tla, koja će Vam pokazati detaljni sastav i kvalitet zemljišta, te dati detaljna upustva šta da dodate i kako da zemljište pripremite!

 

Kako pripremiti zemljište?

Priprema zemljišta je standardna kao za druge trave, oranje je bolje izvršiti u jesen ako ćemo raditi proljetnu sadnju, na dubini najmanje 20 cm. Izravnati teren i kvalitetno ga obraditi. Što bolje nagnojiti parcelu organskim gnojivom, ali ne pretjerivati sa azotom.

Kako se razmnožava?

 

Treba napomenuti da se u literaturi navodi da je hibrid Miscanthus x giganteus sterilan, zbog toga se razmnožavanje vrši vegetativno, odnosno podzemnim rizomima, ali može i mladim biljkama uzgojenim kulturom tkiva.

Kako se ženje?

Žetva ove kulture se radi tokom jednog dana da se ne gubi kvalitet biljke, s tim da se može lagerovati u hladnim prostorijama, koje trebaju biti po mogućnosti zamračene. Pohvalno je žetvene ostake pokriti folijom za siliranje, odnosno crni najlon ili pvc vreće.

Kako se sadi?

Sadnju rizomima je najbolje uraditi na temperaturama  10° C, odnosno sredinom mjeseca aprila pa do sredine maja. Obratiti pažnju na to da su rizomi vrlo osjetljivi na isušivanje. Zbog toga ih treba odmah nakon raspakiravanja zasaditi. Preporučeni razmak između biljaka u redu je metar, dok razmak između redova je također jedan metar. Dok ako koristimo sadnice može se saditi od početka mjeseca maja, pa do kraja oktobra.

Koliko biljaka nam treba za jedan dunum?

Za 1 dunum Vam je potrebno oko 1000 biljaka, ako sijete na preporučeni razmak 1×1 m.

Saditi rizome ili gotove sadnica ?

Kao što je već poznato rizomi su mali podzemni izdanci ili korijeni koji se odsjeku od odrasle biljke (stare 4-5 godina). Svaki takav korijen mora imati minimalno 5 okaca –  iz kojih se razvija stabljika i minimalno 2-3 vlati korijena u suprotnom pravcu.

Kao što smo napomenuli vremenski rok poslije odsijecanja i pripreme za novo sađenje rizoma je vrlo kratak. Ako se takav rizom ne skladišti na hladnom (do 6°C), mračnom i vlažnom mjestu, brzo se osuši i postaje beskoristan.

Kad ga posadimo, nismo sigurni dali će proklijati, ponekad kasni cijelu sezonu i moguć je ishod rodnosti do 40% po ha. Kad proklija, obično izraste 5-12 stabljika nekad i do 20.

Za razliku od rizoma, sadnica odmah pokaže svoj rezultat.

Sadnica je 100% uspješna u svome rastu (jedino ako se mehanički ne uništi). Sadnica daje 30% veći prinos, u prvih 30-60 dana nakon sađenja izrastaju nove stabljike (između 40-80).

Sadnica već u trećoj godini daje maksimalan prinos biomase (dakle, za trećinu brže nego rizom). Sadnice se mogu saditi od početka mjeseca maja, pa do kraja oktobra.

Nadamo se da smo Vas natjerali da malo razmislite i raspitate se o ovoj čudesnoj travi.

Vaš portal PRAVI SAVJETI.info