Čovjek je na vjeri svog prijatelja!

Loši drugovi uljepšavaju zabludu i navode na grijeh.

Piše: dr.Hakija Kanurić

Kada bismo upitali narkomane kako su počeli uzimati drogu, alkoholičare kako su počeli konzumirati alkohol, duhandžije kako su počeli konzumirati duhan i sl., vidjeli bismo da je u najviše slučajeva upravo društvo odigralo ključnu ulogu i navelo na “tanak led”, koristeći kićene besjede i slatke riječi, baš kao što ih je Uzvišeni Allah opisao: “Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli” (El-En’am, 112).

Stvari i pojmove nazivaju lažnim imenima kako bi grijeh uljepšali i prikazali ga bezazlenim. Tako nemoral i zinaluk nazivaju ljubav, a razgolišenost trend i moda, za kamatu kažu da je provizija, a za kocku igra i zabava. Time žele da i drugi zalutaju kao što su i sami zalutali: “Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje.” (En-Nisa, 89)

Društvo neminovno utječe na svakog pojedinca, htio to on ili ne, a u narodu je poznata izreka: Reci mi s kim se družiš, reći ću ti kakav si! Koliko je samo onih koji su u svojoj prirodi čedni i čestiti, ali su postali plijen lošeg društva i tako posrnuli i zalutali!

Islam ne ostavlja prostor vjerniku da za prisnog prijatelja uzima bilo koga, nego precizno definira i opisuje s kim treba da se druži, a koga da izbjegava.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže” (El-Kehf, 28). U ovom ajetu Svemogući Allah opisuje one uz koje vjernik treba čvrsto biti, a to su oni koji su spojili dvije osobine:

(1) praktičnu primjenu vjerskih propisa, jer ujutro i uvečer obavljaju namaz, i

(2) iskrenost, jer to čine samo iz želje da steknu Allahovu naklonost.

U drugom ajetu Uzvišeni Allah naređuje vjernicima da budu uz iskrene: “O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!” (Et-Tevba, 119). S druge strane, Uzvišeni Allah opisuje one koji se ne uzimaju za prijatelje i od kojih se vjernik mora udaljiti: “On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bit ćete kao i oni” (En-Nisa, 140), a zatim nam jasno stavlja na znanje da je glavni parametar u odabiru prijatelja upravo vjera, a protivnici vjere ne uzimaju se za prijatelje čak i kada se radi o najbližim osobama: “O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji bude s njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogriješio.” (Et-Tevba, 23)

Više pročitajte na el-asr.com