CIA – Dokumenti koji su šokirali Balkan otkrivaju ko je rasturio bivšu Jugoslaviju!

Zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije bila su od najvećeg interesa za CIA na šta upućuje od nedavno dostupna arhiva koja sadrži brojna dokumenata koja se odnose na bližu i dalju historiju regiona.

Samo od materijala u kojima se obrađuju Tito i njegov režim mogla bi se sastaviti solidna historijska građa. U dokumentima se nalazi sve, od procjena vojnih snaga neposredno poslije rata pa nadalje, preko ulaženja u procjene koliko je zaista jaka Titova vlast, odnosno ima li mogućnosti da on padne.

Ide se često i u detalje, analiziraju se jugoslovenski mediji, prati se svaka svađa u partijskom vrhu. Iz dokumenata se vidi i na koji je način Tito vodio svoju politiku, vrlo pragmatično i bez puno skrupula.

CIA – Dokumenti koji su šokirali Balkan otkrivaju ko je rasturio bivšu Jugoslaviju!
nova jugoslavija
FOTO: Ko je rasturio bivšu Jugoslaviju?

Posebno je praćen bio Rankovićev pad, likvidacija Hebranga i Žujovića, javni obračuni i revizionizam vodećih Titovih špijuna nakon njegove smrti. S diplomatima kalibra Henryja Kissingera razgovarao bi u rukavicama, a svojim arapskim prijateljima razgovor prezentirao kao proarapsko predavanje američkom diplomati, prenosi Espreso.

Fidelom Castrom, prema CIA-inim dokumentima, nije bio u naročito dobrim odnosima, pogotovo mu je zamjerao miješanje u sukobe u Angoli koju je držao važnom u kontekstu nesvrstanosti. Brojni su i dokumenti koji se odnose na tok i period nakon raspada Jugoslavije.

Analitičari CIA imali su vrlo detaljne informacije o tome šta se događa i kakva je uloga političara, a Slobodana Miloševića su definisali kao “glavni remetilački faktor i najopasnijeg činioca u već krhkoj federaciji”.

Vidljivo je da se pratilo i sve što govori Franjo Tuđman, kakva su kretanja na terenu, mogućnosti ishoda sukoba, uz vrlo brzu reakciju u procjenama.

Navodi se kako je Slobodan Milošević gledao na krajiške Srbe ili kako je Franjo Tuđman čekao trenutak u kojem može biti siguran da Hrvatsku neće pogoditi sankcije ako napadne tadašnje sektore Sjever i Jug.

Američka agencija je pratila i emigrantske aktivnosti. Od prvog dana stupanja na američko tlo imali su sve informacije o Andriji Artukoviću, pratili aktivnosti Ante Pavelića od početaka njegove emigracije u Argentini, s kim sarađuje, kakvi su mu planovi.

By Radiosarajevo.ba