Cazinski klub traži Krajišnicima posao

Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona pri Birou Cazin u sklopu svojih aktivnih mjera implementira Klub za traženje posla namijenjen nezaposlenim mladim osobama (18-30 godina) koji su prijavljeni duže od 6 mjeseci na evidenciji Biroa.

Savjete i pomoć za traženje posla kroz grupni rad mogu potražiti u Klubu za traženje posla Cazin, Birou Cazin koji je ujedno i jedini Klub zasada takve vrste u Unsko-sanskom kantonu.

Klubovi za traženje posla su kao aktivna mjera namijenjena dugoročno nezaposlenim mladim osobama uspostavljeni u sklopu Projekta zapošljavanja mladih YEP, kojeg podržava Ambasada Švicarske/Vlada Švicarske, a implementira njemačka konsultantska kompanija GOPA mbH kroz Predstavništvo u BiH.

Klubovima za traženje posla upravljaju i vode postojeći zaposlenici biroa koji su prošli intenzivni program obuke u sklopu navedenog projekta.

Klub je aktivna mjera zapošljavanja čija je svrha pružiti nezaposlenom licu kontinuiranu pomoć u traženju posla.

Klub za traženje posla priprema nezaposlene mlade osobe da na najbolji način odgovore zahtjevima poslodavaca.

Nezaposleni mladi uz pomoć ličnog savjetodavca u Klubu usvajaju osnove poslovne komunikacije, uviđaju značaj timskog rada i grupne podrške u traženju posla.

Kroz trosedmičnu interaktivnu obuku članovi stiču znanja i vještine relevantne za traženje posla koje će dodatno uticati na njihovo samopouzdanje i motivaciju.

Klub predstavlja kombinaciju izgradnje vještina, discipline u procesu traženja posla i podrške i to je ono što izdvaja metodologiju Kluba za traženje posla od drugih metoda.

Pri tom, Klub nije samo obuka o pisanju CV-ija, pretraživanju oglasa, simulacije razgovora sa poslodavcem, već i grupna podrška drugih nezaposlenih i savjetodavca u Klubu koji imaju jedan zajednički cilj – pronaći posao u što kraćem vremenskom period.

Uzimajući obzir stanje na tržištu rada, nezaposleni zajedno sa savjetodavcem postavljaju sebi realne ciljeve kako bi se što prije aktivirali, angažovali i integrisali na tržište rada, te se u tom smislu aplicira i na poslove van osnovnog zanimanja, razmatraju mogućnosti započinjanja vlastitog biznisa ili samozapošljavanja, volontiranja i svih drugih mogućnosti koje su na raspolaganju.

Uspješnost Kluba se mjeri konkretnim rezultatima, odnosno brojem polaznika koji su se integrisali na tržište rada.

Dosadašnja praksa je pokazala da 30% pronađe posao u roku od 6 mjeseci po završetku programa Kluba.

Projekat zapošljavanja mladih YEP je u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje RS kreirao mrežu Klubova za traženje posla u okviru koje je 3587 mladih prošlo program Kluba, a 1292 mladih se po završetku programa Kluba zaposlilo.

Više informacija o Projektu zapošljavanja mladih i Klubovima za traženje posla, kao i uspješnim pričama mladih koji su našli posao zahvaljujući podršci Kluba potražite na

http://www.yep.ba