Bukovača

bukovača

Gajenje bukovače – postupak, berba, greške pri gajenju

Gljive su konstatno zastupljene na našem tržištu više decenija unazad i imaju stabilno potražnju od kupaca.

Pored bukovača najviše je još zastupljeno gajenje šampinjona i ši take.

Razlozi za veće interesovanje za proizvodnju gljiva je posledica relativno niske cene za pokretanje proizvodnje i mogućnosti da se ponovi nekoliko sezona gajenja tokom jedne godine.

U prirodi se bukovača može naći kako raste na osušenim delovima stabala ili panjevima, najčešće po svežijem vremenu. O njenoj popularnosti kod gastronoma dovoljno govori to što je nazivaju šumska ostiga.

Prilikom rasta se grupiše u buketima, po obliku je asimetrična, šešir je kod ove gljive gladak. Prečnik šešira je obično između 5 i 15cm. Ivica šešira u ranoj fazo rasta je povijena prema dole, postepeno se ispravlja i na kraju kako pečurka postaje starija ivica se izdiže prema gore.

Pripremanje podloge

Kao podloga za rast bukovače se može koristiti drvo, ali se to u današnje vreme retko radi. Sad se za njeno gajenje koriste usinjeni komadi slame od pšenice, raži ili ječma, a pored toga se može koristiti i piljevina od određenih vrsta drveta. Postoji više načina za pripremanje podloge a na tržištu su i firme koje se bave isključivo proizvodnjom podloga za gajenje gljiva.

Priprema podloge podrazumeva njeno sterilizovanje u toploj ključaloj vodi radi uništavanja mikro organizama koji mogu napravili ptoblem tokom gajenje bukovače. Obratiti pažnju da se nakon sterilisanja podloga ostavi dovoljno dugo radi hlađenja, temperatura iznad 33°C uništava micelije bukovače.

Postupak gajenja
Podloga se obično nalazi u vrećama koje imaju dimenzije 45 cm x 90 cm. Neka osnovna mera za dodavanje micelija na podlogu je da ide na 100 kilograma podloge 5 litara rastvora sa micelijama.

Sam postupak ide tako da se stavlja u vreće sloj podloge, pa se preliva sa micelijama i onda opet se slaže sloj podloge i to se ponavlja dok se vreća ne napuni. Rupe gde će rasti gljive se buše na rastojanju od 20cm i te rupe imaju prečnik od oko 2cm.

Micelijama je potrebno da krenu sa rastom od 15 do 20 dana, a temperatura bi trebala u prostoriji biti 22 °C – 26 °C. nakon toga kada se vide male bukovače treba obezbediti vlažnost vazduha od 90% i temperatura vazduha u toj fazi bi trebala biti od 16 °C do 24 °C. One naprediuju i na nižim temperaturama, samo što se u tim situacijama može očekivati umanjn prinos.

Kada se primakne period berbe na dva dana, vlažnost vazduha se smanjuje na oko 75%. Ukoliko se posao pokreće vlažnost se može održavati i ručnim prskalicama, međutim za neku ozbiljniju proizvodnju je potrebno obezbediti automatske prskalice u prostoriji.

Potencijalne greške

Savetovanje sa stručnjacima je najsigurniji način da se započne sa gajenjem bilo koje vrste gljiva, pa tako i bukovače. Ovo je inače savet za bilo koji posao, ali se ovde mora posebno naglasiti.

Razlog za odvajanje dela teksta samo o potencijalnim greškama je velika količina informacija do kojih se može doći na razne načine ka na primer TV, dnevna štampa, Internet ili prosto priče komšija. Neke od tih informacija su u direktnom sukobu međusobno.

Svetlost je prva stavka na koju treba obratiti pažnju, a razlog za to je mišljenje da je mrak najbolji za rast bukovača. Istina je da im treba indirektan izvor svetlosti, pa ako prostorija ima prozore dovoljno je da se oni zamrače. Uglavnom to indirekno svetlo bi trebalo biti obezbeđeno u trajanju od 12 sati svaki dan.

Svež vazduh je druga stvar oko koje se može naći svakakvih podataka, a potrebno je znati da je neophodan. U fazi kada se stvara plodište za bukovače, tad je izuzetno bitan, te iz tog razloga treba obezbeđivati provetravanje. Prilikom provetravanja je potrebno povesti računa da se spreči ulazak insekata u prostoriju.

Svetlo i svež vazduh su samo dve stavke koje smo spomenuli sad, a ima ih još. savetovanje sa strušnim osobama ili sa iskusnim proizvođačima bukovača se može omogućiti da im se pruže dobri uslovi u optimalnim vrednostima, ni previše – ni premalo.

Berba

Tokom perioda rasta bukovače koji traje tri meseca, može se obaviti nekoliko berbi (3 – 5). Pravi trenutak kad treba obaviti berbu je kada su ivice šešira poravnate, kad nisu povijene ni dole ni gore. Ukoliko je u pitanju soj bukovače koji raste u zbijenom buketu, beru se sve gljive zajedno u trenutku da je većina spremna za berbu.

Mada je moguće gljive brati čupanjem, ipak bi preporuka bila da se one odsecaju. na taj način se pravi manja šteta.

Sveže bukovače mogu da se čuvaju do nedelju dana u hladnjači, međutim dolazi do gubitka dela težine usled isparavanja. Ukoliko se ne mogu prodati u svežem stanju, treba pristupiti njihovom salamurenju da bi se mogle čuvati na duži rok.

Nikola Vejin / Agro-Eko Maga