Bosanski defter

Bosancima je prijeko potrebno jedinstvo.

Ali, potrebno nam je jedinstvo političkih ciljeva, oko kojih će se okupiti sve probosanske stranke, a ne jedinstvo u smislu glasanja za jednu stranku.

Neko bi trebao napisati deklaraciju koje bi potpisale sve stranke i koje bi se morale pridrzavati ciljeva navedenih u deklaraciji.

Među tim ciljevima bi svakako trebalo navesti sljedeće: cjelovita BiH, nepovredivost bh. granica, mir, sloboda, vjerska i nacionalna prava za sve građane BiH na svakom pedlju naše zemlje, nepriznavanje rezultata genocida, demokratija, evropske integracije, NATO, vanjska politika koja će nam obezbijediti prijatelje i na Istoku i na Zapadu…

Oko ovakvih stvari moramo biti jedinstveni i svaka stranka, ma koliko bi ih bilo, mora se boriti za ove ciljeve, a razlilaziti se mozemo u vezi sa pričom da li treba biti jedna ili dvije stope PDV-a, da li će PDV biti 17 ili 20 posto, hoće li trasa autoputa ići ovuda ili onuda, hoće li doprinosti na plate biti ovoliki ili onoliki…

Fahrudin Sinanovic