Image default
Arhiva

„Bosanska nacija, etnička pluralnost i opći interes države”

Govorio je o pravno političkoj distinkciji između dva ključna termina u savremenim političkim sistemima, a to su pojmovi, narod i nacija.

Pojašnjava, da je kod nas uobičajeno da se u javnoj praksi govora, ili u svakodnevnom govoru, ti pojmovi izjednačavaju, a njihovo značenje, njihovo semantičko polje, time poništava.

– Pojam narod, predstavlja kulturno-historijsku, psihološku kategoriju koja nastaje u dugom vremenskom periodu. Koncept, ili pojam nacije treba razumjeti kao pravno-političku kategoriju i vezati je za sve građane ili državljane jedne države – naglasio je Lavić.

Navodi, da danas u svijetu, u antropološkom smislu, ima više od sedam hiljada naroda, te više od 190 nacija koje žive na planeti Zemlji.

Da bi se razumjelo da BiH kao međunarodno priznata država, kao članica Ujedinjenih nacija,kaže Lavić, jeste država nacija, „BiH pripada sistemu organizaciji UN-a, nacijama, a ne grupama, a to ovdje zanemariti, znači zanemariti BiH kao državu“.

Lavić smatra da je u BiH napravljen presedan, narodi oponašaju nacije.

– Nama je u interesu da obnovimo misao, znanje, o BiH kao državi naciji, koja je priznata u svijetu kao državno-pravni subjekt i koja ima suverenitet – kazao je Lavić i istakao da je jako važno razlikovati koncepte ili pojmove, narod i nacija, da bi se očuvao identitet BiH, bosanske nacije.

On pojašnjava da su danas sve države nacije, njemačka nacija, turska, francuska, austrijska, holandska nacija, multietničke su, s više naroda unutar sebe, ali su u internacionalnom smislu priznate kao nacije, te shodno tome, naglasio je „BiH je država nacija“.

– Važno je razlikovati dva koncepta, narod i nacija, da bi se očuvao identitet bosanske nacije ili države, koji je danas diskutabilan i gotovo zanemaren – zaključio je Lavić.

Related posts

Kako do zaposlenja u Italiji: Informacije, ponude, linkovi za posao

U ukupnom izvozu iz BiH brzorastuće kompanije učestvuju sa skoro 12 posto

Putujete u Hrvatsku? Od danas su strožije kazne za vozače

Leave a Comment