Bosanac Esad peca u SAD

Na jednom jezeru u Americi neki tamnošnji Bosanac peca ribu , gde je to inače strogo zabranjeno.

Ribe k’o blata.

Začas navadio punu kantu ribe i tamam je ponio, kad – rotacija.

Policija.
– Policajac:

Gospodine, ovde je pecanje zabranjeno.

Krivično ćete odgovarati za te ribe, koje ću morati da vam zaplijenim, kao dokaz.
– Bosanac : Ovo su moje ribe.
– Policajac: Kako?
– Bosanac : Fino. Ovo su moje ribe.

Ja ih svako jutro donesem ovde na jezero, pustim ih da se malo isplivaju, poslije ih zovnem, one se fino vrate u kantu, nosim ih kući i sve tako.

Hoćete li da vam pokažem?
– Policajac: Hajde.
– Bosanac istrese ribe u jezero. Tajac nekoliko sekundi.
– Policajac: Hajde sad.
– Bosanac : Šta?
– Policajac: Pa zovni ih.
– Bosanac : Koga?
– Policajac: Pa ribe.
– Bosanac : Koje ba ribe?

https://www.youtube.com/watch?v=-SbhgDaEWrA