Bismillah

Euzu i Bismille

Euzu billahi
mineššejta-nirradžim
Bismilla-hirrahma-nirrahim
Prijevod “Euzu i Bismille”

Molim Te, dragi Bože, sačuvaj
me od prokletog šejtana.
U ime Boga, Sveopćeg
Dobročinitelja Milostivog