Biometerološka prognoza

Nedjelja 26.02.2017. godine

Biometerološka prognoza

Niže temperature, uz mjestimično tmurno vrijeme, kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima će uzrokovati poteškoće.

Jutarnji sati će biti znatno svježiji, primjereniji zimskom periodu, stoga je neophodno posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od hladnoće.

Sa odmicanjem dana, opšta slika će se lagano popravljati pa će se i tegobe kod osjetljivih osoba djelimično umanjiti.