Biometerološka prognoza

Nedjelja 08.01.2017. godine

Biometerološka prognoza

Nastavlja se razdoblje nepovoljnijih biometeoroloških prilika.

Stabilnije vrijeme, uz više sunca, ugodno će djelovati na većinu ljudi, ali će izrazito niske temperature i dalje predstavljati najveći problem za osjetljive osobe, naročito hronične bolesnike sa kardiovaskularnim tegobama i astmatičare.

Neophodno je povesti brigu o adekvatnom odijevanju i zaštiti od hladnoće, osobito tokom jutra i večeri, te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima.