Biometerološka prognoza

Nedjelja 04.12.2016. godine Biometeorološke prilike su povoljne.

Duži sunčaniji periodi i porast temperatura zraka ugodno će djelovati na većinu ljudi.

Poteškoće kod osjetljivih osoba moguće su usljed hladnog jutra u unutrašnjosti, a sa odmicanjem dana opšta slika će se poboljšati u cijeloj zemlji.

Savjetujemo Vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina.