BiH u 2016. godini državljanima Saudijske Arabije izdala više od deset hiljada viza

Državni parlamentarci raspravljat će početkom septembra o Izvještaju Ministarstva sigurnosti BiH o trendovima migracija i aktivnostima na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata i tražilaca azila.

U informaciji koja je dostavljena zastupnicima u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH navodi se da prema podacima bh. institucija u inostranstvu živi blizu dva miliona ljudi porijeklom iz naše zemlje.

Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u 2016. godini izdala su 22.862 vize, što predstavlja povećanje od 34,72 posto u odnosu na 2015. godinu kada je izdato 16.970 viza. Ministarstvo sigurnosti BiH navodi da se, posmatrano od 2007. do 2009. godine, uočava stalni trend pada broja izdatih viza, ali da od 2010. godine on ponovo raste i kulminirao je prošle godine.

U toku 2016. godine najviše viza izdato je državljanima Saudijske Arabije i to 10.023 vize, što predstavlja povećanje od 128,52 posto. Poređenja radi, u 2015. godini diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH izdalo je 4.386 viza za državljane Saudijske Arabije.

Slijede Liban, Jordan, Kosovo, Egipat, Indija, Kina, Kolumbija i Filipini. BiH je prošle godine izdala 350 viza osobama s nepoznatim državljanstvima, koje po broju prate državljani Indonezije, Libije, Komorije, Sirije i Irana.