BiH skinuta sa liste zemalja sa nedostacima

Odbor za sprečavanje pranja novca Vijeća Evrope (Moneyval) skinuo je Bosnu i Hercegovinu sa liste zemalja sa nedostacima u pravnom okviru u vezi sa finansiranjem terorizma.

Ova odluka donesena je na 52. Plenarnoj sjednici Moneyval, koja se održava u Strazburu od 6.12. do 8.12.2016.godine. Razmatran je napredak država pod jurisdikcijom ovog tijela kod kojih su prethodno identificirani nedostaci u pravnom okviru vezanom za FATF preporuke koje se tiču finansiranja terorizma i ciljanih mjera u vezi terorizma i finansiranja terorizma.

Moneyval Komitet je upoznat da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o provedbi Rezolucije 1373. Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, te da je Odluka objavljena i da je već u primjeni.

“Nakon analiza Odluke, Sekretarijat Moneyvala je zaključio da predmetna Odluka predstavlja pravni okvir za provedbu Rezolucije 1373. Vijeća sigurnosti UN-a. Odluka definira postupak za primjenu finansijskih restriktivnih mjera iz UN Rezolucije, na prijedlog nacionalnih nadležnih tijela ili zahtjeva druge države. Odluka postavlja osnove za uvrštavanje na listu imenovanih osoba, koje se pojavljuju u skladu sa kriterijima UN Rezolucije 1373”, navodi se u saopštenju.

Iz tih razloga i uzimajući u obzir postignuti napredak, Moneyval Komitet je usvojio zaključak kojim se Bosna i Hercegovinu skida sa liste zemalja sa nedostacima u pravnom okviru.

Dalja primjena ovog pravnog okvira bit će praćena u okviru redovne procjene napretka Bosne i Hercegovine za četvrti krug Moneyval evaluacije, saopšteno je.