Berba maline 2017

Malinarski bilten 2017
Poslušajte
Braćo moja mila
Što se desi
Na kraju aprila
Snijeg pade
Na maline rane
I polomi
Vrhove i grane
Poslušajte
Ovo nije šala
Ko atomska
Da je na njih pala
Narod kuka
Mila moja nane
I prikuplja
Polomljene grane
Ne ubrasmo
Malina ni kilu
Zbog prerane
Berbe u aprilu
iz Biljevine
Musto vako javlja
Bit će berbe
Samo Bože zdravlja
Netreba nam
Ni kvadris ni jara
A Bogami nećemo
Imati ni para Dadic Esmira