Banke guše državu i građane

Najviše prihoda banke ostvare od štednje građana. Iako imaju novca i dobro posluju, nemaju sluha za nove projekte Piše Ahmed ŠEČUNOVIĆ

Banke širom svijeta većinu prihoda ostvare od kredita preduzećima i stanovništvu, ali finansijske institucije u Bosni i Hercegovini po tome su izuzetak. Najviše prihoda, prema posljednjoj Informaciji o stanju bankarskih sektora FBiH i RS-a, banke ostvare od štednje građana.

Prema izvještajima, građani u bankama drže oko 13,6 milijardi KM. Kamata na štednju najveća je u regiji (oko 2,2 posto) tako da su građani podstaknuti da štede novac.

Sa druge strane, kamatne stope preduzećima u realnom sektoru su među najnepovoljnijim u okruženju, pogotovo u usporedbi sa eurozonom, i kreću se od 4,59 do 6,06 posto.

Glavni razlozi za to su politički rizik zemlje i veliki broj nenaplativih kredita. Što se tiče nenaplativih kredita, BiH u tome ima bolje rezultate nego zemlje regije. Dok banke u Srbiji ne mogu naplatiti 20 posto kredita, u Hrvatskoj 16,12 posto, u našoj zemlji je nenaplativo 13,7 posto kredita.

Ni politički rizik više nije relevantan razlog za visoke kamate, jer sve veća štednja građana pokazuje da BiH više nije zemlja visokog rizika. Građani ne štede novac u bankama kada misle da će doći do političkih ili nekih drugih turbulencija.

Finansijske institucije u našoj zemlji imaju viška para, ali su vrlo konzervativne i nemaju sluha za nove projekte. Mladim poduzetnicima teško je dobiti kredit za pokretanje posla, jer im banke traže dobre rezultate iz prethodnih godina da bi odobrile kredit, što je apsurd.

Iako svi pokazatelji o stabilnosti i likvidnosti idu u prilog bankama, one i dalje ne “popuštaju kočnicu” i kredite odobravaju samo onim preduzećima za koje su gotovo sigurne da će im novac vratiti kažu za faktor.ba.

Tim preduzećima nude se i dosta povoljnije kamatne stope, koje idu i do tri posto. Takva politika banaka ne ohrabruje poduzetnike na proširenje proizvodnje, zapošljavanje novih radnika niti unapređivanje tehnologije.

No, upravo su male i srednje firme najbrojnije u našoj državi i trebaju biti pogon budućeg ekonomskog razvoja. Za taj razvoj se, još uvijek, ne mogu osloniti na suviše oprezan bankarski sektor.