Serijal o aktualnim društvenim pojavama: porocima, maloljetničkoj delinkvenciji, porodičnim izazovima, mitu i korupciji, različitim bolestima modernog doba te pojedinačnim i kolektivnim dužnostima i obavezama članova društva i porodice.

Alternativu tražimo u islamskom načinu i stilu života kroz teoretske i praktične savjete uvaženog Alje ef. Cikotića, imama džamije na Kalibunaru u Travniku.

VIDEO: