Almir Badnjević čovjek sa vizijom

Almir Badnjević, stručnjak u oblasti biomedicinskog inžinjeringa

Mladi doktor nauka u svemu prednost daje svojoj zemlji

Direktor je Državnog laboratorija za mjeriteljstvo “Verlab”, šef Odsjeka za genetiku i bioinžinjering na Internacionalnom Burch unvierzitetu, docent na Tehničkom fakultetu u Bihaću i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

U Sarajevu u martu priprema najveću konferenciju iz oblasti biološkog i medicinskog inžinjeringa (BMI) u jugoistočnoj Evropi.

Suprug je i roditelj. I sve to u 30 godina života Krupljanina Almira Badnjevića.

Inspiracija je za mlade u BiH, ali i za sve bh. građane koji vole svoju državu. Svjestan da svojim rezultatima daje impulse svojoj generaciji, Badnjević ne propušta prilike da im se obrati. Savjetuje im da se bore za sebe, da ne ulaze u politiku, jer sve što požele, mogu ostvariti i u BiH, a poslovi u državnim ustanovama ne trebaju im biti prvi nego posljednji na listi želja.

 

– Trebaju pratiti šta je aktuelno u Sjedinjenim Američkim Državama ili Njemačkoj iz njihovih oblasti, a da nema u BiH, kako bi razvili nešto novo i bili, otprilike, na istom nivou s kolegama iz razvijenih zemalja. To je način kako da plivate u BiH a da vas nikakve struje ne ometaju – objašnjava mladi doktor nauka, koji prednost daje svojoj zemlji bez obzira na uređenost drugih država i veće šanse za zaposlenje.

Problem naših mladih ljudi je, smatra on, što ih većina čeka “štelu” u startu i što nemaju ambicija.

– Takvi ljudi su idealna radna snaga i materijal da ih iskoriste u drugim državama, jer su jeftini i ucijenjeni. Politika me ne zanima i sebe ne smatram kompetentnim da bih se njome bavio – kaže on.

Brojni projekti
Prioritet mu je nauka, oblast BMI. S njom se susreo prvi put prije devet godina na master studiju, a već 2014. je doktorirao.

– Tada smo počeli razvijati ovu oblast u BiH u svim smjerovima. Danas, dvije godine poslije, kroz različite projekte u ovoj oblasti je učestvovalo više od 2.000 ljudi, dok je trenutno u BiH od 2014. godine zaposleno skoro 300 osoba – rezimira Badnjević.

 

Već smo pisali o Almiru Badnjeviću na ovom portalu.

Almir Badnjević : Mladi ljudi u BiH trebaju postaviti uslove političarima