700.000 maraka za podršku marginaliziranim grupama žena

USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama  u saradnji sa devet jedinica lokalne samouprave, osigurao je sredstva od oko 700.000 konvertibilnih maraka za “Fond za podršku marginaliziranih grupa žena”.

U hotelu Bristol, 23. novembra 2016. godine, održan je i sastanak predstavnika jedinica lokalne samouprave i tima USAID/PPMG, a tema sastanka bila je izrada Modela podrške razvoja biznisa, koji će se primjenjivati u raspodjeli sredstava za razvoj biznisa.

Javni poziv za dodjelu sredstava za podršku u razvoju biznisa marginaliziranim grupama žena iz Rudog, Livna, Kalinovika, Teslića, Prijedora, Konjica, Tešnja, Zvornika i Visokog, trebao bi biti raspisan u januaru naredne godine.

Program podrške marginaliziranim grupama podržat će pokretanje i razvoj biznisa ženama žrtvama nasilja, ženama s invaliditetom, majkama osoba s invaliditetom, te nezaposlenim mladim ženama.

Pomoć je usmjerena marginaliziranim grupama žena koje su u dugoročno nepovoljnom položaju i koje se, prema brojnim statističkim podacima, svakodnevno dovode na margine društva.

Svakom odobrenom biznisu bit će pružena i mentorska podrška u prvoj godini djelovanja, u svim dijelovima realizacije.

“Fond za podršku marginaliziranih grupa žena” podržali su USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG) i jedinice lokalne samouprave u jednakim omjerima.