107 miliona KM za izgradnju saobraćajnice Lašva – Nević Polje

Foto:  ILUSTRACIJA

Foto: ILUSTRACIJA

To su bili i zahtjevi oba doma Parlamenta FBiH.

Federalna vlada odobrila je realizaciju projekta “Rehabilitacija regionalne ceste R425a, dionica Tromeđa – Trebižat”, a za implementatora odredila JP Autoceste Federacije BiH Mostar. Sredstva za realizaciju ovog projekta od 5.000.000 KM bit će osigurana iz budžeta Federacije BiH za 2018. godinu i vlastitih prihoda Autocesta FBiH namijenjenih za finansiranje autocesta i brzih cesta.